Αναλυτικοί Όροι ΔιαγωνισμούΑναλυτικοί Όροι Διαγωνισμού

Η ιστοσελίδα παιδικού κινηματογράφου και media Παιδί και Σινεμά (από εδώ και στο εξής ο διοργανωτής), προκηρύσσει σειρά εβδομαδιαίων διαγωνισμών (από εδώ και στο εξής ο διαγωνισμός), οι οποίοι θα διενεργούνται μέσω της σελίδας στο facebook Παιδί και Σινεμά.


Αναλυτικοί Όροι εβδομαδιαίου Διαγωνισμού με θέμα το παιδί και τον κινηματογράφο, με δώρα από αγαπημένες παιδικές ταινίες.


1. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο μόνιμα και νόμιμα.

2. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της http://paidikaicinema.gr καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.

3. Ο κάθε διαγωνισμός θα έχει χρονική διάρκεια από μία έως τρεις εβδομάδες από Τετάρτη έως Τρίτη. Ο νικητής θα ανακοινώνεται επίσημα την πρώτη Παρασκευή μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά κανενός προϊόντος.

5. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, αφού έχουν γίνουν μέλη στη σελίδα του facebook, να κάνουν like στη σχετική με τον διαγωνισμό φωτογραφία όπως και να την κάνουν share (κουμπιά "Μου Αρέσει" και "Κοινοποιήστε"). Για να μετρήσει η συμμετοχή των ενδιαφερομένων, οι ρυθμίσεις λογαριασμού τους στο Facebook θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το share της φωτογραφίας να είναι δημόσιο (public). Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση.

7. Οι εκάστοτε νικητές θα κερδίζουν τα δώρα που θα έχουν ανακοινωθεί με την ανάρτησή του διαγωνισμού. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

8. Οι νικητές των δώρων θα βγαίνουν ύστερα από κλήρωση. Οι νικητές των δώρων θα ενημερώνονται μέσω προσωπικού μηνύματος στο facebook. Με την αποστολή του μηνύματος από τον διοργανωτή, τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο κάθε νικητής έλαβε γνώση και θα πρέπει να απαντήσει θετικά στο μήνυμα εντός 7 ημερών. Αν δεν απαντήσει, τότε το δώρο μεταβιβάζεται στον αναπληρωματικό νικητή.

9. Ο διοργανωτής δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση του δώρου και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων.

10. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, δε φέρει καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.

11. Ο διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τον διοργανωτή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τίνος να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

12. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.


Καλή σας επιτυχία!